การบริหารงานโปร่งใส ทันสมัย บริการฉับไว ประชาร่วมใจพัฒนา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสามเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เรื่อง โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสามเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 - 15 พฤษภาคม 2552
หลักฐานการสมัคร
1 สูติบัตร 1ฉบับ
2 รูปถ่ายนิ้วครึ่ง 6 รูป
3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
4 สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน)
โทร 02191298-9 และ 0891772338
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................
infographics
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถานีวิทยุกล้าตะวัน
ดูทีวีออนไลน์
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สายด่วนรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ